Tin tức & Sự kiện

Du học Nhật Bản
01/04/2016 2511
1.  Tư cách nhập học các cơ sở đào tạo sau phổ thông của Nhật Bản      (1) Người đã hoàn thành chương trình phổ thông 12 năm Đối tượng nhập học các trường Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng và Đại học là những người đã tốt nghiệp trường phổ thông trung học hoặc đã hoàn thành 12 năm học phổ thông. Đối với người nước ngoài cũng vậy, phải là người đã hoàn thành chương trình phổ thông 12 năm tại nước ngoài, hoặc người có trình độ tương đương được Bộ trưởng giáo dục, Văn hóa, Thể thao, ...

Đơn vị hợp tác